2014 Mensenrechten:

Uitleg; De rechten van de mens, of kortweg de mensenrechten, zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid. Mensenrechten betekenen bijvoorbeeld dat iedereen een eigen vrije mening mag hebben en uiten en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag gebruiken. Ook houden ze in dat je recht hebt op onderwijs, op genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Staten hebben met elkaar afgesproken deze rechten voor iedereen te zullen garanderen. Voor iedereen, dus ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere status. De mensenrechten vormen de basis voor alle wetgeving en beleid van de overheid.

Citaat: Wresinski zegt: “We verdedigen de mensenrechten niet omwille van de rechten maar omwille van de mens.” (A.N. Kennisdeling ATD 140108)

Mening: Link tussen zorgplicht, de wet en mensenrechten. Spookburgers op campings zijn rechteloos. Dat is niet alleen meer een kwestie van mensenrechten, het is ook iemand buiten de samenleving zetten. (AdG. Kennisdeling ATD 140108)