2014 Nibud

Uitleg : Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Missie : Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financiële en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast doet het Nibud onderzoek naar de geldzaken van consumenten.

De missie luidt: ‘Het verhogen van de zelfredzaamheid van consumenten op het gebied van de huishoudfinanciën’. Enerzijds door consumenten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken die van invloed zijn op hun budget en anderzijds door deskundigheid van institutionele kaders te verhogen, voor zover deze middels hun beleid, advisering en/of voorlichting invloed hebben op het budget van consumenten.

Ervaring : (Nibud) Die adviseur is van het ministerie van Sociale Zaken. Die bepaalt niet alleen wat de armoedegrens is, maar geeft ook budgetteringsadviezen. Zo kan men voortdurend de armoedegrens verlagen, en zo het werkelijke aantal mensen dat niet kan rondkomen ontkennen. Ik weet niet meer of dit in de bijeenkomst of in de pauze aan bod kwam. (AvdB Kennisdeling 140108)

Bron: www.nibud.nl