2014 Oordeel over uitkeringsgerechtigden

Onderzoek: De reacties die bijstandsgerechtigden ontvangen vanuit de samenleving op het feit dat zij een bijstandsuitkering ontvangen zijn doorgaans negatief (42 procent) of neutraal (41 procent). Slechts een klein deel ontvangt positieve reacties (3 procent). Volgens de respondenten wordt er in zijn algemeenheid gedacht dat zij niet willen werken (63 procent) en dat zij pro!teren van de samenleving (63 procent). Een veel kleiner percentage heeft meer begrip voor mensen met een uitkering. Zeker mensen in de directe omgeving. De huidige crisis leidt ook tot meer begrip.

Bron: SP Onderzoek juli 2013