2014 Participatieplaatsen

Uitleg: Een participatieplaats is een onbetaalde baan waarin een langdurig werkloze met behoud van uitkering kan werken. Het gaat uitsluitend om werklozen met een IOAW-, IOAZ- of WWB-uitkering, daarmee (bijstands)uitkeringen die door de gemeente worden uitgevoerd en betaald. De gemeente is verantwoordelijk voor het naar werk helpen van personen die in de bijstand zitten, wanneer degene een geringe kans op werk maakt en daarmee ondersteuning is geboden. Het gaat om werklozen die moeilijk bemiddelbaar zijn, doordat ze al jaren niet meer hebben gewerkt, ‘te oud’ zijn of een handicap hebben. Degene kan dan onbeloonde additionele werkzaamheden verrichten gedurende maximaal twee jaar. Het werk is vooral bedoeld om werkervaring op te doen en sociale vaardigheden aan te leren.

Een werkgever kan een bijdrage leveren aan de re-integratie van deze langdurig werklozen door een functie te creëren die geschikt is voor deze groep mensen, voor minimaal een jaar. Het is niet de bedoeling dat deze mensen regulier werk verrichten, het moet echt gaan om additionele werkzaamheden. Oftewel werk dat anders zouden blijven liggen. De werkgever hoeft geen loon te betalen, waardoor er ook geen sprake is van een arbeidsovereenkomst In sommige gemeenten kan de werkgever zelfs een vergoeding krijgen voor de begeleiding van deze werknemers.

Bron: http://www.arbeidsrechter.nl