2014 Rechtmatigheid bij uitvoering gemeenten van de Wet, Werk en Bijstand

Def/wet; Op grond van artikel 76 van de WWB houdt IWI, namens de minister van SZW, toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. De minister van SZW is bevoegd aan gemeentebesturen een aanwijzing te geven indien hij constateert dat bij de uitvoering van de wet sprake is van een ernstige tekortkoming met betrekking tot de rechtmatigheid.