2014 Respect:

Def.:: Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met. (Wikipedia)

Onderzoek: Een groot deel van de opmerkingen gaat over de behandeling van bijstandsgerechtigden door de sociale dienst. Zelden staat de mens voorop en wordt het beste uit de bijstandsgerechtigde gehaald. De respondenten voelen zich niet serieus genomen en krijgen geen respect. Door alle onzekerheid en onduidelijke communicatie worden bijstandsgerechtigden niet geholpen, maar raken ze verder van huis. (SP Onderzoek 2013)

Ervaringen: ‘Er is geen hulp en begrip. De wasmachine kapot dan heb je pech, had je maar moeten sparen. Je moet in nette kleren solliciteren, maar ik kan geen kleren kopen.’ (SP Onderzoek 2013)

‘Bijstandsgerechtigden moeten minder als criminelen behandeld worden. Er zijn mensen die overal misbruik van maken, maar dat is het doel niet. Het doel is mensen weer aan het werk/opleiding helpen door in te spelen op hun persoonlijke situatie.’ (SP Onderzoek 2013)

‘Dat gemeentes macht uitoefenen over mensen die een uitkering ontvangen. Ze weten dat ze ons kunnen pakken met het korten op uitkeringen of het van ons afnemen en deze gemeente maakt daar ernstig gebruik van.’ ‘Ik voel me voornamelijk een nummer! Ik leef op het minimum, met een kind, kan nooit echt op vakantie, geen extraatjes, zonder hulp heb ik aan het einde van de maand niet te

eten; en dat omdat ik ziek ben. Ziek van een ziekte die niet zichtbaar is! Opmerkingen als armoede bestaat in Nederland niet… daar kan ik heel boos om worden.’

Bron: SP Onderzoek 2013