2014 Schaarste

Boek: Schaarste; Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen Sendhil Mullainathan, Eldar ShafirHarvard-econoom.

Uitleg; De schrijvers leggen op vlotte en toegankelijke wijze uit dat de gevolgen van schaarste veel verder gaan dan we denken. Hun baanbrekende inzichten zorgden in de Verenigde Staten voor veel discussie en hebben verstrekkende gevolgen voor onderwerpen als armoedebestrijding, scholing, obesitas, verkeersveiligheid en werkloosheid. Maar ook uw agenda en persoonlijke financiën zullen er na het lezen van ‘Schaarste’ nooit meer hetzelfde uitzien.

Of het nu gebrek aan tijd, geld, voedsel, sociale contacten of iets anders is: schaarste beïnvloedt ons gedrag. Deadlines of geldgebrek kunnen ons bijvoorbeeld vindingrijk of doelgericht maken. Maar uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat schaarste ook voor blinde vlekken zorgt en zelfs ons denkvermogen beperkt..

Reacties: Diana Skelton, algemeen secretariaat Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, schrijft dat het weliswaar goed is om verder te kijken dan alleen materiële armoede, maar dat het toch ook gevaarlijk dicht bij conclusies kan komen die uit vroegere onderzoeken kwamen zoals: “Afrikaans-Amerikanen hebben een lager IQ, of armen hebben een lager IQ. Ze schrijft dat veel scholen en intelligentie test niet gebaseerd zijn op de leefwereld en ervaringen van mensen die in armoede leven. ATD Vierde Wereld legt de nadruk op de intelligentie die mensen in armoede ontwikkelen, een intelligentie die de wereld hard nodig heeft.

Bron: (https://togetherindignity.wordpress.com/2013/12/19/wanted-street-smarts-for-the-world/) (Verslag AvdB/IH verslag kennisvergaring 140108)