2014 Schulden

Onderzoek: 51% van de 1700 ondervraagden in de bijstand heeft schulden (SP onderzoek) De redenen van de schulden lopen uiteen: bijna de helft (48 procent) zegt dat de uitkering te laag is, 44 procent heeft te maken met scheiding, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden en nog eens 33 procent geeft andere redenen aan, zoals onverwachte uitgaven voor de gemeentelijke belastingen, hogere huren, een eigen bijdrage voor ziektekosten, verslavingen, beslaglegging op de uitkering of het niet kunnen opvangen van uitgaven vanwege het ontbreken van een financiële buffer. Opvallend is dat slechts een op de vijf respondenten aangeeft van de gemeente hulp te krijgen bij het oplossen van de schulden (19 procent). 74 procent krijgt geen hulp van de gemeente bij het oplossen van de schuldenproblematiek. Mensen hebben geen hulp aangevraagd, krijgen geen hulp of raken gefrustreerd van de slechte hulp die ze wel kunnen krijgen. (SP Onderzoek 2013)

Ervaringen: ‘Nadat ik me had aangemeld heb ik ruim 1 jaar moeten wachten voor ik iets van duidelijkheid kreeg. De schuldhulpverlening is dus nooit echt op gang gekomen. Later bleek dat ik nog meer in de problemen was gekomen omdat de schuldhulpverlening niet alle vaste lasten had betaald. Ik heb toen zelf alles stopgezet en probeer er nu zelf uit te komen.’ (SP Onderzoek 2013)

‘De gemeente stuurt je door naar de kredietbank en verder wacht ik nu al anderhalf jaar.’ (SP Onderzoek 2013)

‘Ik ben op 24 juli 2012 bij de gemeente binnen gestapt en heb me aangemeld bij de schuldhulpverlening, omdat ik mijn huis uit dreigde te moeten. Tot op heden wacht ik op een regeling. Het is uitsluitend dankzij goede vriendenhulp dat ik nog in mijn huis woon en dat ik mijn financiën nu, los van de oude schulden, op orde heb.’

Bron: SP Onderzoek 2013