2014 Sociale begeleiding

Aanbeveling: Zonder een goede thuisbasis, zonder oog voor financiële zorgen en schulden en zonder aandacht voor noodzakelijke zorg of psychische hulp, is het lastig om de bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. Sociale begeleiding is daarom cruciaal, zodat financiële problemen, gezondheidsproblemen en verslavingen zoveel mogelijk worden voorkomen en genezen. Gemeenten moeten hier in samenwerking met maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, de gezondheidszorg en effectieve gemeentelijke schuldhulpverlening meer op inzetten.

Bron: SP Onderzoek 2013