2014 Sociale discriminatie

Opinie: Er is daar ook sprake van sociale discriminatie. Als je als rijke iemand helpt, krijg je sterren op je borst en als je als arme iemand helpt, word je erop aangekeken en word je gestraft (bv bij het in huis nemen van je kind die in problemen is geraakt) (JvdB Kennisdeling ATD 140108)