2014 Spookburgers

Artikel: 30 december 2013 NRC: Vijftienhonderd “spookburgers” krijgen voorlopig nog uitkering. Het zou volgens uitkeringsinstantie UWV niet mogelijk zijn hun uitkering op korte termijn te stoppen. Dat meldt RTL Nieuws vandaag. Het kabinet heeft een speerpunt gemaakt van het stoppen van toeslagen en uitkering die ten onrechte worden uitgekeerd. Mensen die in de gemeentelijke basisadministratie geen adres blijken te hebben, zouden met ingang van het nieuwe jaar als het aan het rijk ligt geen uitkeringen of toeslagen meer mogen krijgen. Bij het UWV gaat het wat langer duren om de gegevens na te gaan. “Het kabinet wil dat het aan UWV doorgegeven adres van mensen die een uitkering krijgen overeenkomt met gegevens uit de GBA (de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, red). Vanaf 1 juli worden onze gegevens automatisch gekoppeld aan die van de GBA. Vanaf dan krijgen mensen van wie de adresgegevens niet overeenkomen hierover een brief. We schatten dat het gaat om zo’n 1500 man. Dit zijn niet per se fraudeurs. Er kunnen allerlei redenen zijn dat de gegevens niet overeenkomen.” (30 december 2013 NRC)

Ervaring: “Het gecompliceerde is dat deze mensen van de ene gemeente naar de andere gestuurd werden “omdat ze daar wel geholpen zullen worden”. Het werd van het kastje naar de muur, want geen enkele instantie voelde zich verantwoordelijk. En omdat ze steeds weer doorgestuurd werden naar een andere gemeente, werd het zo’n ingewikkeld verhaal.”(AvdB verslag Kennnisvergaring 140108)

“Gemeentes blijven mensen wegschuiven. (“U wordt geacht als zijnde in het buitenland verblijvend”, staat er dan in een brief die wel naar het adres gestuurd wordt waar ze zich op dat moment bevinden!) (NvJ verslag Kennnisvergaring 140108)

“Een artikel uit NRC van 7 januari schrijft over de economische behoefte aan flexwerkers in Rotterdam. Er worden Polen naar Nederland gehaald en er komen afspraken tussen de gemeente en de mensen die deze flexwerkers binnenhalen, zodat ze ook officieel gehuisvest kunnen worden. Dus er is werk/woning mogelijk voor een bepaalde bevolkingsgroep en om dit mogelijk te maken hebben ze het bestemmingsplan gewijzigd. (In Breda werd het bestemmingsplan als argument aangevoerd tegen het wonen op de camping). Een ander voorbeeld is Amsterdam, waar de burgemeester op bezoek komt bij prostituees in een crisisopvang en vindt dat het zijn plicht is om voor deze vrouwen een woning beschikbaar te stellen. C.B. (verslag Kennnisvergaring 140108)

Aktie: Kunnen we via een omweg werken, bv. via stemrecht? Mensen hebben een adres nodig om te stemmen en iedereen heeft stemrecht.

Bron: C.H. Kennisdeling ATD 140108