2014 Stigmatisering

Aanbeveling: Het beeld dat bij de verhalen van veel bijstandsgerechtigden opdoemt is dat zij continu worden bedreigd met kortingen op de uitkering. Bij zogenaamd verkeerd gedrag van

een bijstandsgerechtigde staat er al snel een medewerker van de sociale dienst klaar met een korting op de uitkering. Het beeld dat bijstandsgerechtigden profiteurs zijn, die onder druk moeten worden gezet, wordt door veel respondenten aangekaart. Sociale diensten stralen een en al wantrouwen uit naar uitkeringsgerechtigden. Uitkeringsgerechtigden voelen zich als oud vuil behandeld en worden soms zelfs geïntimideerd. Deze onheuse bejegening leidt ertoe dat er niet meer naar de persoonlijke omstandigheden van bijstandsgerechtigden wordt gekeken en dat enig protest van een bijstandsgerechtigde direct wordt bestraft met het intrekken of korten van de uitkering.