2014 Tegenprestatie naar vermogen

Def: In de Wet Werk en Bijstand is sinds 1 januari 2012 een verplichting tot een tegenprestatie opgenomen. De gemeente kan een bijstandsgerechtigde opdragen onbetaalde maatschappelijke werkzaamheden te verrichten, naast of in aanvulling op reguliere arbeid. Deze werkzaamheden mogen niet leiden tot verdringing. Dat betekent dat het niet ten koste mag gaan van bestaande banen of vakkrachten, wanneer de bijstandsgerechtigde deze werkzaamheden gaat verrichten.

Ervaringen: ‘Vind het niet altijd leuk, maar door de steeds slechter wordende situatie in zorginstellingen is hulp broodnodig.’DE BIJSTANDSGERECHTIGDE

‘Ik vind het op zich niet erg maar ze gaan er steeds harder aan trekken. Ik moet 16 uur vrijwilligerswerk in de week doen. Daarnaast de zorg voor mijn kinderen en ik ben ook nog mantelzorger voor mijn moeder.’

‘Ik sta nu 12 uur per week gratis te werken en ik vind dat niet kunnen. Daar komt bij dat ik moest werken als inpakker van kunstmest, heb daardoor behoorlijke last van mijn nek en schouders maar kan niet naar de dokter want ik kan de rekening dan niet betalen.’ (SP Onderzoek 2013)

‘Zonde van mijn tijd. Van overheidswege kunnen ze beter de bedrijven motiveren door de belastingen te verlagen voor vaste medewerkers, zodat bedrijven eerder geneigd zijn mensen

in vaste dienst te nemen, nu kom je niet meer vast aan de bak, en word je gebruikt als “oprotknecht”.’ (SP Onderzoek 2013)

‘Ik heb er geen problemen mee, echter 32 uur plus een verplichte cursusdag is te veel.’

‘Ik vind het niet erg, maar ik hoop wel dat het draagvlak voor uitkeringen in de maatschappij toeneemt. Ik vind daarnaast dat een tegenprestatie niet mag worden misbruikt om overheidsbanen weg te bezuinigen.’

Bron: SP Onderzoek 2013