2014 Toeslag voor chronisch zieken en gehandicapten:

Onderzoek: Veel respondenten van het onderzoek geven aan dat er geen of nauwelijks aandacht is voor chronisch zieken en gehandicapten met een bijstandsuitkering. De klachten spitsen zich toe op twee zaken. Allereerst is het vanwege de vaak zeer hoge ziektekosten onmogelijk om geen schulden op te bouwen als chronisch zieke of gehandicapte in de bijstand. Doordat er flink wordt bezuinigd door de rijksoverheid en door lokale gemeentebesturen worden specifieke regelingen voor deze groep ingetrokken. Dat treft hen financieel vrij hard. Het andere betreft de strenge eisen van de bijstand, waar chronisch zieken en gehandicapten niet altijd aan kunnen voldoen. Het verrichten van vrijwilligerswerk of een tegenprestatie is in sommige situaties erg lastig. Omdat er door de sociale diensten niet altijd maatwerk wordt geleverd, worden chronisch zieken en gehandicapten geconfronteerd met onmogelijke eisen in het kader van re-integratie en de sollicitatieplicht. Dit maakt bijstandsgerechtigden soms zieker, in plaats van dat zij aan een eventueel herstel kunnen werken.

Ervaringen: ‘Waarom wordt er geen extra hulp geboden aan chronisch zieken met een uitkering?’

‘Dat door de vele extra kosten het bijna onmogelijk is om nog rond te komen. Door mijn ziektes heb ik hele hoge onkosten aan de zorg. Nu krijg ik ook nog eens de helft minder zorg. Voor de rest moet ik diensten-bonnen kopen van de gemeente à 15 euro per stuk, daarvoor komt er dan iemand van de sociale werkplaats het werk doen van de gezinshulp. Dit geld heb ik niet en de gemeente vult helemaal niets aan.’

‘Ik ben chronisch ziek en de voorlichting over waar je recht op hebt wordt je niet verteld.’

Bron: SP Onderzoek 2013