2014 Uithuisplaatsing:

Ervaring: “De William Schrikker Groep en het Leger des Heils zijn de enige landelijke organisaties voor gezinsvoogdij voor mensen met een (licht-)verstandelijke handicap. Het is helemaal niet duidelijk hoe hun relatie gaat worden met de gemeentes. Ik heb het gevoel dat ze nu uithuisplaatsingen regelen of verlengen om vóór 2015 hun instellingen veilig te stellen. (AvdB verslag kennisvergaring 140108)

“Eigen Kracht” heeft bij uithuisplaatsingen weinig in te brengen en moet zich richten naar de uitspraak van de Kinderrechter, en het behandelplan van de gezinsvoogdij. Dus in mijn ervaring werkt het niet voor die gezinnen. Bv. een buurman is aangewezen om te helpen met huiswerk. De gezinsvoogd vraagt hem hoe het gaat en de buurman schrijft in zijn verslag ook over zaken die niets met het huiswerk te maken hebben, zoals bv. dat het kind stinkt. Toen ze 13 werd, moest ze van de gezinsvoogd aan de prikpil. Moeder weigerde dat en zei tegen mij: “ze menstrueert nog maar net, haar hele hormoonhuishouding is nog in de war. Het speelt helemaal nog niet voor haar. Misschien als ze 18 is. Bovendien: ze moet ook leren verantwoordelijk met haar seksualiteit om te gaan.” Dit wordt verzet genoemd en niet meewerken met de hulpverleners.”

Bron: AvdB Kennisvergaring 140108