2014 Uitkeringsgerechtigden

Onderzoek: Onder 1700 uitkeringsgerechtigden is voor 62% de uitkering onvoldoende om de vaste lasten te betalen en van rond te komen en voor 33% is dit voldoende om de vaste lasten te betalen en rond te komen, tenzij er onverwachte uitgaven komen. 41% maakt geen gebruik van de aanvullende inkomensondersteuning, langdurigheidtoeslag of voedselbank.

Bron: SP Onderzoek 2013