2014 Voedselbank

Missie: ‘Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers’.

Visie : ‘In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedsel- banken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn’.

De kernwaarden : De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:We werken uitsluitend met vrijwilligers, We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt, We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel, We verstrekken uitsluitend gratis voedsel, We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk, We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’), We zijn transparant in onze verantwoording

De hoofddoelstellingen : De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen: Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen, Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Geschiedenis: Sinds de oprichting in 2002 is de voedselbank uitgegroeid tot een organisatie met 147 aangesloten voedselbanken. Ruim 6500 vrijwilligers helpen elke week zo’n 30.000 huishoudens. De grootste uitdaging voor 2014 blijft het op structurele basis verwerven van goede voeding voor onze klanten. Mogen we op uw hulp rekenen?