2014 Wajong:

Def: De Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is bedoeld voor:
jonggehandicapten die al arbeidsongeschikt zijn wanneer zij 17 jaar worden.

Ervaring: Vb. van wat langer geleden, maar een vriendin van me werkte bij een instelling die jongeren met een Wajong uitkering aan het werk hielpen. Ze kregen geld van bedrijven o.a. om hun werk te doen en moesten per jaar zoveel jongeren binnen een bepaalde tijd aan een baan geholpen hebben om hun subsidies te blijven krijgen. Zij moest de langzameren en degenen die het meest moeite hadden wel links laten liggen. Zij is er aan onderdoor gegaan en kreeg een burnout en is daar weggegaan.

Bron: I.H. Kennisdeling ATD 140108