2014 Wettelijk Minimumloon

Def:

Hoogte: De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2014. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014: € 1.485,60 per maand*; € 342,85 per week; € 68,57 per dag.

Aanbeveling: Bij eerlijk werk hoort een eerlijk loon. Het is onverkoopbaar dat er bij bedrijven werkzaamheden worden gedaan waarvoor de ene werknemer een volwaardig salaris ontvangt en een andere werknemer niet. Het wettelijk minimumloon moet in ere worden hersteld, zodat iedere bijstandsgerechtigde of werknemer die werkzaamheden verricht volgens deze minimumnormen wordt beloond. Werk in de thuiszorg, bij de groenvoorziening of in de schoonmaak: het zijn eerbare beroepen waar een fatsoenlijk salaris conform cao-functieloon bij hoort. Door hiervan af te wijken middels inzet van bijstandsgerechtigden, ontstaat er verdringing van vakkrachten en een nieuwe onderklasse van werkende armen. Na opleiding tot vakkracht dienen bijstandsgerechtigden conform

cao-functieloon met een regulier arbeidscontract uitbetaald te worden. Alleen op deze wijze kunnen we loondumping en draaideur- werklozen voorkomen, die zodra werkgevers de eerlijke prijs moeten betalen, ingewisseld worden voor nieuwe werklozen.

Bron: SP Onderzoek 2013