2014 WW-Uitkeringen:

Cijfers: September 2013 telde ruim 400.000 lopende WW-uitkeringen, vrijwel evenveel als in augustus en bijna honderdduizend meer dan in september vorig jaar. Voor de tweede maand op rij nam het aantal WW-uitkeringen vanuit de bouwnijverheid af. Ook het aantal uitkeringen aan personen jonger dan 45 jaar daalden. Daarentegen steeg het aantal uitkeringen aan 55-plussers met 1,3 procent tot 104.000. Er werden in september dit jaar 45.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 44.000 beëindigd, waarvan de meeste vanwege werkhervatting.

Bron: http://www.uwv.nl