2014 Zwerfjongeren

Def: “Zwerfjongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen.” (bureau HHM)

Onderzoek: Voor alle duidelijkheid, wanneer we op een willekeurig moment zouden tellen hoeveel zwerfjongeren er op die dag zijn in Nederland, dan schatten we dit aantal op 3.620. Als we over een heel jaar (2010) moeten schatten hoeveel zwerfjongeren er waren dan schatten we dit aantal op 7.980.

In de praktijk is de telling naar het aantal zwerfjongeren complexer gebleken. We zien dat veel voorzieningen voor zwerfjongeren een RIBW-erkenning hebben aangevraagd. In deze instellingen verblijven zwerfjongeren op zowel MO-plaatsen als op AWBZ-plaatsen. Het totaal aantal zwerfjongeren (feitelijk en residentieel) inclusief verblijf in voorzieningen met RIBW-erkenning in Nederland schatten we op 4.050 op peildatum en 9.000 op jaarbasis.

Bron: 2011 bureau HHM