2015 Anti armoede beweging (de Sociale Alliantie)

Natte voeten in het poldermodel. In dit artikel wordt teruggeblikt op de visie die onder meer door de anti-armoedebeweging in de jaren negentig werd opgetekend. En er wordt ingegaan op de vraag wat dit voor de beweging van nu kan betekenen. De analyse en beleidssuggesties gaan over zeven onderwerpen:

– Oorzaken van armoede

– Koopkrachtverbetering op nationaal niveau

– Inkomensondersteuning op lokaal niveau

– Toegang tot betaalde en onbetaalde (zorg)arbeid

– Culturele en organisatorische aspecten van zelfbeschikking

– Lokaal armoedebeleid

– Onderwijs en armoede

Bron: http://www.socialealliantie.nl/index.php/nieuwsbrief/nieuwsbrief-2015-1