2015 Armoede (omgaan van hulpverleners met armoede – frontpeiling)

Op een aantal fronten moet meer aandacht komen voor een effectieve aanpak van armoede, vinden de sociaal werkers die in de frontlinie staan van de maatschappelijke ondersteuning. Het oplossen van schulden alleen is volgens de frontliniewerkers niet de oplossing voor het probleem. Dit blijkt uit de peiling ‘Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord’ van Movisie. Hierin delen frontliniewerkers hun praktijkervaringen met armoede en hun opvattingen over dit groeiende probleem.

Vrijwel alle respondenten van de frontliniepeiling ‘Omgaan met armoede’ krijgen in hun (vrijwilligers)werk te maken met armoedeproblematiek. Voor 50% van de respondenten is het hun werk om mensen die in armoede leven te ondersteunen. Voor 43% is het niet hun primaire taak, maar heeft het toch invloed op hun werk.

Reactie: Ik heb wel vaker iets van Movisie gelezen, en daarvan herinner ik me dat het veel interessanter was dan dit onderzoek. ik heb dit vluchtig gelezen, en het valt me op dat de vragen van Movisie en de antwoorden vanuit de hulpverlening het regeringsbeleid er helemaal niet bij betrekken. Alsof ze dat goed vinden, of zich erbij neerleggen. Er wordt voornamelijk gedacht in termen van betere hulpverlening, niet in termen van rechtvaardigheid. Dus iedereen blijft netjes binnen hun bevoegdheden. Ook een vorm van verkokerd denken. Het huisvestingsbeleid van Stef Blok is voor arme huishoudens een ramp, dat voor meer daklozen zorgt en voor hogere schulden. Het onzekere te lage inkomen, te lage beloning, te lage uitkering t.o.v. verhoging vaste lasten en leefgeld, onzekerheid van werk en goede betaling, versoepelingen van sociale zekerheden… Het beleid van Klijnsma, waarbij uitkeringsgerechtigden bij voorbaat gewantrouwd worden en de controle en boetebeleid zijn verscherpt, daar moeten maatschappelijk werkers toch ook protesten over horen? Daar zijn geen vragen over. Misschien staat hun protest tegen het landelijk beleid ergens achteraan, want ik ben het nog niet tegengekomen. De mensen worden vooral geholpen met hun situatie om te gaan. Of er wordt gekozen voor mensen die met wat hulp inderdaad uit de armoe kunnen komen. Waar staat het begrip Movisie voor? Met visie mensen in beweging brengen? In welke richtingen dan? Heeft onderzoek van Movisie invloed op beleidsmakers? A.vdB.

Bron: Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord’ gratis downloaden via www.movisie.nl/publicaties.