2015 Basisinkomen

Uitleg: Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de burgers. Bij basisinkomen wordt over het algemeen een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) bedoeld. Het is hoog genoeg om zonder luxe van te leven. De hoogte van het bedrag wordt door de EU gesteld op 60% van het mediane inkomen. Bij voorwaardelijkheid spreekt men niet meer van een basisinkomen maar van een uitkering.

Motivering:

De invoering voor een basisinkomen kan uit verschillende overwegingen worden gemotiveerd.[3][4] Veel gehoorde motieven voor een basisinkomen zijn:

– fundamentele mensenrechten (recht op leven, aandeel in natuurlijke rijkdommen);

– idealistische motieven (vrijheid, lossere band tussen werk en inkomen, inkomensnivellering);

– sociale motieven (armoedebestrijding, vermijding van stigma’s, tegengaan van uitbuiting)

– economische motieven bevordering kleinschaligheid, evenwichtigere arbeidsverdeling, stimulering lokale economie);

– emancipatoire motieven (waardering van traditioneel door vrouwen verrichte werkzaamheden);

– ontwikkelingsmotieven (basisinkomen als ontwikkelingshulp, universeel basisinkomen);

– praktische overwegingen (eenvoud, vermijding van willekeur en bureaucratie);

– nog meer praktische overwegingen: minder ziektekosten.

Tegenstand:

Het basisinkomen kent ook tegenstanders. Een veel gehoord argument is dat een basisinkomen ertoe zou leiden dat een (te groot) deel van de bevolking zou kiezen om geheel niet te gaan werken of zelfs geen opleiding meer te gaan volgen. Daarnaast wordt het principieel onjuist gevonden dat mensen niet zouden hoeven te werken voor hun geld. Bovendien wordt gedacht dat een basisinkomen voor iedereen óf onbetaalbaar is óf te laag om van te leven.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisinkomen en http://tvblik.nl/tegenlicht/gratis-geld