2015 Bed, bad en brood. ( Vervolg)

VVD en PvdA zijn het eens geworden over de bed, bad, brood-kwestie. Wat houdt het principeakkoord in?

1. Waar kunnen illegalen nog opvang krijgen?
In vijf gemeenten – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven – kunnen illegalen beperkt onderdak krijgen. Zij kunnen daar tijdelijk verblijven, maximaal een aantal weken. Tijdens dat verblijf moet duidelijk worden of ze willen meewerken aan uitzetting. Zodra die medewerking er is gaan naar Ter Apel. Daar wordt gewerkt aan hun uitzetting. Wie niet meewerkt wordt op straat gezet.

2. Wat gebeurt er als illegalen niet meewerken?
Illegalen die niet meewerken aan hun uitzetting worden op straat gezet. Dat betekent dat ze geen enkel recht meer hebben op welke voorziening dan ook. Het wordt gemeenten verboden deze mensen nog langer onderdak te bieden. Mensen die ziek zijn kunnen langer blijven in de noodopvang. Het is aan gemeenten om dat per geval te bekijken.

3. Welke achterban zal het meest tevreden zijn?
De PvdA kan tevreden zijn met het feit dat er toch een beperkte vorm van onderdak komt in de grote steden. Daar kunnen illegalen tot rust komen. De VVD boekt winst als het gaat om het tijdelijke karakter en het feit dat na deze periode duidelijk is of iemand kiest voor uitzetting of de straat.

4. Wat betekent dit voor gemeenten?
Zij mogen illegalen na de rustperiode geen enkele opvang meer bieden als zij niet meewerken aan hun uitzetting. Met het akkoord verdwijnen enkele tientallen bed, bad en broodvoorzieningen, zoals we die nu kennen.

Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/compromis-bed-bad-brood-dit-staat-het-akkoord en http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/23/bed-bad-brood-wat-is-er-nou-eigenlijk-afgesproken-en-vanwaar-de-kritiek/