2015 Bed, bad en brood.

Hoe is de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers nu geregeld?

Er is geen formele regeling voor uitgeprocedeerden die op straat belanden. In sommige gemeenten, waaronder Amsterdam en Den Haag, is noodopvang geregeld. De gemeenten staan de noodopvang toe, omdat ze willen voorkomen dat zogenoemde illegalen op straat gaan zwerven en ziek worden of in de criminaliteit terechtkomen. Maar ze mogen er eigenlijk niet aan meewerken.

Wat vindt ‘Europa’ van de Nederlandse opvang?

Het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa schreef begin november dat de Nederlandse overheid onderdak, kleding en voedsel moet bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers, zodat ze niet op straat belanden. Deze basisopvang wordt kortweg ‘bed, bad en brood’ genoemd.

Hoe staat de politiek ertegenover?

Het vreemdelingenbeleid is een gevoelige kwestie. De coalitiepartners VVD en PvdA zijn het er niet over eens.

Bron: http://nos.nl/artikel/2004740-vier-vragen-over-bed-bad-en-brood.html