2015 Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid

Cliëntenparticipatie in de sociale zekerheid draait om de beïnvloeding van het beleid en de uitvoering vanuit zowel het perspectief als de ervaringsdeskundigheid van de cliënt.
Beleid wordt te vaak nog voor hen, in plaats van met hen bepaald. Beleid wordt beter door inspraak en tegenspraak vanuit de groep die het beleid betreft.

De stem van de cliënt’ centraal.
Bij het invullen van cliëntenparticipatie wordt in het merendeel van de gemeenten gekozen voor een cliëntenraad: een vaste groep mensen die gevraagd en ongevraagd advies geven. Het voordeel van een cliëntenraad is de continuïteit: deskundigheid en relaties worden door de tijd heen opgebouwd.
De cliëntenraad kan (in samenwerking met anderen) gebruik maken van andere structurele (spreekuur) en incidentele (themabijeenkomst, panel) manieren om cliënten te raadplegen.

Bron: http://www.stichtingclip.nl/html/watdoenwe/clientenparticipatie.php