2015 Economie: Sociale coöperaties – anders denken en doen

2015 Economie: Sociale coöperaties – anders denken en doen

Bij een project van de Sociale Alliantie hoort een uitgebreide beleidsnotitie. ‘Het kantelen begint aan de randen’, luidt de ondertitel. Het bevat suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek naar sociale coöperaties in een aantal wijken in Nederland. Ook hierin zijn weer voorbeelden te vinden. Verder is de notitie sterk gericht op wat lokale overheden kunnen doen om de mogelijkheden van sociale coöperaties te kunnen benutten.

Bron: http://www.socialealliantie.nl/index.php/nieuwsbrief/nieuwsbrief-2015-2#Sociale