2015 Economisch daklozen en gezinnen met kinderen

Publicatie uit 2013

Voorstel “housing first” principe. Dit om uithuiszetting te voorkomen (Gezegd wordt dat in Den Haag geen gezinnen uit huis worden gezet). In dit artikel wordt gesproken over dat een actief beleid op snelle, adequate opvang van economisch daklozen urgent is. En dat na uithuiszetting de overloop opvang in campinghuisjes en hotels traumatisch is voor kinderen. En voorkomen moet worden.

Bron:http://denhaag.nl/web/wcbservlet/com.gxwebmanager.gxpublic.risbis.fileservlet?fileid=4e2cd1e7-bc96-4ce6-9a95-72dde27369e4.