2015 Ervaringsdeskundigen: “Voormalige armen ingezet om lotgenoten te helpen”

In België hebben ze er ruime ervaring mee: het helpen van mensen die in armoede leven door ervaringsdeskundigen die zelf armoede aan den lijve hebben ondervonden.

Nederland heeft de methode nu ook ontdekt. Na een proefproject met zeven ervaringsdeskundigen wordt het aantal opleidingsplaatsen flink uitgebreid.

Marleen Koch leefde 35 jaar in armoede, van kinds af aan. Tot haar leven veranderde en ze een opleiding ging volgen om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Nu is ze één van de 130 ervaringsdeskundigen die in België werken bij sociale diensten, schuldhulpverlening en andere instellingen. “Ik begrijp hoe moeilijk de mensen het hebben. Ik kan respect tonen voor hun verhaal, hun belevenis.”

Haar teamleider bij de VDAB (een soort UWV), Sabine Moons: “Het begrip is anders. En dat is wederzijds. Het is makkelijker praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt dan met iemand waarvan je denkt: ‘ja, wat weet die er nu van…'”

Positief

Het inzetten van ervaringsdeskundigen leidt tot minder wantrouwen tussen mensen die in armoede leven en de instanties waar ze mee te maken krijgen. De Vlaamse organisatie De Link kreeg Europese subsidie om de methode te verspreiden.

In Nederland studeerden onlangs zeven ervaringsdeskundigen af, die nu aan het werk zijn bij onder meer het maatschappelijk werk. De eerste ervaringen zijn positief. De opleiding wordt voortgezet.

De gemeenten Amsterdam en Zaandam gaan opleidingsplaatsen financieren. In Amsterdam willen twaalf organisaties meewerken aan de opleiding, stages en werkervaringsplaatsen.

Bron: http://nos.nl/artikel/2059923-voormalige-armen-ingezet-om-lotgenoten-te-helpen.html?npo_cc=na&npo_rnd=549545357&npo_cc_skip_wall=1