2015 Gemeenteraad (nieuwe taken in het sociale domein)

De drie rollen van de raad hebben hun oude betekenis verloren.

De oude betekenis van de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol van de gemeenteraad volstaat niet meer. Er zijn door de nieuwe taken in het sociaal domein andere kwaliteiten nodig voor een nieuwe invulling van deze rollen van de gemeenteraad.

Dit blijkt uit “Sturen in dienstbaarheid, verkennend essay naar de rollen van de gemeenteraad bij de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein”. Deze essay, geschreven door Rien Fraanje is in opdracht van Raadslid.

Bron: http://www.raadsledenenveiligheid.nl/nieuws/2015/130315_de-drie-rollen-van-de-raad-hebben-hun-oude-betekenis-verloren