2015 Gijzeling 2

Def : Gijzeling is het opsluiten of gevangen houden van iemand als ‘onderpand‘ om van die persoon of van anderen bepaalde dingen gedaan te krijgen of zeker te stellen dat afspraken worden nagekomen. Afhankelijk van wie gijzelt en met welke reden, kan gijzeling een misdrijf zijn. Men kan de volgende soorten gijzeling onderscheiden:

  • het misdrijf waarin iemand wederrechtelijk wordt gevangen en opgesloten om bepaalde eisen kracht bij te zetten, zie Gijzeling (misdrijf)

  • een overheidsmaatregel waarbij mensen worden vastgezet en met zware straffen worden bedreigd bij acties van hun aanhangers, zie Gijzeling (overheidsmaatregel)

  • een gerechtelijke maatregel om iemand te dwingen aan zijn verplichtingen aan een ander te voldoen, zie Civiele gijzeling

  • een maatregel om iemand te dwingen een bevel op te volgen om een boete te betalen, of om te getuigen, zie Gijzeling (dwangmaatregel)

  • een maatregel ten betoon van vertrouwen. Een overeenkomst of contract werd kracht bijgezet door iemand uit de kring van de contractpartners vrijwillig te gijzel te geven aan de andere partij. Dit is in de Westerse wereld in onbruik geraakt. Vergelijk met onderpand.

Gijzeling is een dwangmiddel en vervangt niet de geldboete. Die moet, inclusief de eventuele verhogingen, nog steeds worden betaald. De gijzeling kan worden voorkomen of opgeheven door volledige betaling van de boete, inclusief de verhogingen

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijzeling