2015 Huishouduitkeringstoets

Wie bij iemand anders woont krijgt geen bijstand meer als de anderen in een gezin al een uitkering hebben.

Vraag : Straks per1-1-2015 komt de participatiewet. Geldt dan de huishoudtoets,  dus het snijden in de stapeling van uitkeringen of niet?

Antwoord : De huishoudtoets van 2012 werd ingetrokken.
Maar door stapeling van uitkeringen kan er door de Participatiewet wel gekort worden op uitkeringen. De ingangsdatum voor nieuwe gevallen is 1 januari 2015. Voor bestaande gevallen 1 juli 2015.

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van u en uw evtl. partner mee voor uw recht op een uitkering, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten tellen niet mee. De huisgenoten zelf tellen wel mee voor de hoogte van uw uitkering. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt. Bijvoorbeeld vanwege zorg voor een inwonend meerderjarig kind. In álle meerpersoonshuishoudens geldt de kostendelersnorm. Hoe de berekening gemaakt wordt bij een éénpersoonshuishouden (bijvoorbeeld met kind jonger dan 21 jaar of een kind vallend onder de studiefinanciering, tweepersoonshuishouden (bijvoorbeeld u en uw dochter mits 21 jaar of ouder), driepersoonshuishouden (u, uw evtl. partner, uw kind) enzovoort vindt u in de link onder: hoe werkt de kostendelersnorm.

N.B: Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm.
jongeren tot 21 jaar en studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering tellen bijvoorbeeld niet mee. Hier onder in de bron zijn nog meer vragen en antwoorden over de kostendelersnorm te lezen. Bussum is een willkeurig gekozen gemeente.

Bron: http://www.goeievraag.nl/financien-werk/carriere-werk/vraag/539106/gemeenteuitkering-huishoudtoets

Bron voorbeeld gemeente Bussum :http://www.bussum.nl/werk-en-inkomen/veelgestelde-vragen-wwb-participatiewet/