2015 Inkomensondersteunende maatregelen

Amsterdam, juni 2011. In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een onderzoek verricht naar het niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen. Eindrapport :

Mensen met een laag inkomen, uitkeringsgerechtigd of werkend, kunnen – mits ze voldoen aan bepaalde eisen – recht hebben op inkomensondersteuning. Deze is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte en onvermijdelijke kosten, maar ook als ondersteuning bij de gebruikelijke huur- en zorgkosten. Tegengaan van niet-gebruik kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van leven in financiële armoede en het laten participeren van mensen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom onderzoek laten doen naar het niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen. De regelingen die zijn onderzocht, zijn: de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de langdurigheidstoeslag, de individuele bijzondere bijstand en de categoriale bijzondere bijstand voor de maatschappelijke participatie

Bron : Rapport ‘Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen’ | Rapport | Rijksoverheid.nl