2015 Inkomenstoeslag (individuele) vervangt langdurigheids-toeslag

Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheids-toeslag. De individuele inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor personen die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Bij verordening moeten regels worden vastgelegd over het verlenen van de individuele inkomenstoeslag. Deze regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’. Op grond van deze verordening is geen sprake van een laag inkomen bij een inkomen hoger dan 100 procent van de toepasselijke bijstandsnorm. Onder ‘langdurig’ wordt verstaan een periode van vijf jaar. Daarnaast moet bij verordening de hoogte van de individuele inkomenstoeslag bepaald worden.

Bron: http://www.schulinck.nl/opinie/2014/wijzigingen-in-de-wwb-per-1-januari-2015.134797.lynkx