2015 Multiprobleemgezinnen: non-directieve acceptatie essentieel

“Soms is ingrijpen gewoon nodig”

Het (h)erkennen van problematiek in het werken met multiprobleemgezinnen is bij lange na niet voldoende om tot positieve resultaten te komen. Beoogde resultaten die ook voor ‘rendementsdenkers’ tot tevredenheid leiden in een tijdperk waarin ‘meer moet, met minder’ is geen gemakkelijke opgave. Veel multiprobleemgezinnen hebben slechte ervaringen met autoriteiten wat leidt tot wantrouwen in hulpverleners. Hulpverleners staan op hun beurt weer voor de uitdaging om een vertrouwensband te creëren door het gesprek aan te gaan met het gezin. Dat betoogde Guus Feron in een eerder interview dat hij gaf aan Blik op Hulp. De vele positieve reacties op dat artikel vormden voor Blik op Hulp aanleiding om hem nogmaals op te zoeken.

Bron: http://blikophulp.nl/multiprobleemgezinnen-communicatie/?utm_source=www.blikophulp.nl&utm_medium=Nieuwsbrief&utm_campaign=Nieuwsbrief%2029-6-2015