2015 Schulden: “Meer consumenten hebben betalingsachterstand op lening”

Het afgelopen jaar zijn er 31.195 consumenten bijgekomen met een betalingsachterstand op hun lening. In totaal zitten er nu bijna 771.000 consumenten met een dergelijk financieel probleem. De jarenlange trend van oplopende betalingsproblemen zet nog steeds door.
Bij BKR worden afgesloten kredieten en betalingsachterstanden daarop vastgelegd. Het probleem van betalingsachterstanden is echter veel omvangrijker dan de BKR-cijfers aangeven. De niet-krediet schulden zijn veel omvangrijker dan de kredietschulden.
Schulden kosten de samenleving jaarlijks 11 miljard euro. En dat komt neer op een schuldenpost van 1453 euro voor ieder huishouden, elk jaar opnieuw.
BKR maakt op dit moment afspraken met een aantal gemeenten om hen – via pilotprojecten – te ondersteunen met signalen die duiden op schuldenproblemen. Op basis van deze signalen kunnen gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties huishoudens in de ‘gevarenzone’ actief benaderen. Zo kan de gemeente in een vroeg stadium ondersteuning bieden bij het aanpakken van de financiële problemen

Bron: http://perskamer.bkr.nl/aantal-consumenten-met-betalingsachterstand-op-lening-stijgt-in-2014-met-ruim-31000/ en http://www.nu.nl/geldzaken/3976159/meer-consumenten-hebben-betalingsachterstand-lening.html