2015 Schuldhulpverlening

Klijnsma: gemeenten moeten weigeringen individueel toetsen

Niemand mag de toegang tot schuldhulpverlening worden ontzegd vanwege het enkele feit dat hij of zij een koophuis heeft, geen inkomen heeft of een behandeling ondergaat in de verslavingszorg. Gemeenten mogen deze en andere uitsluitinggronden niet toepassen. Dit geldt ook voor algemeen geformuleerde weigeringgronden, schrijft staatssecretaris Klijnsma in antwoord op Kamervragen van de PvdA en ChristenUnie. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kent slechts één uitsluitinggrond. Een vreemdeling kan slechts voor schuldhulpverlening in aanmerking komen als hij een ingezetene is die rechtmatig in Nederland verblijft.

Bron: http://www.effectieveschuldhulp.nl/nieuws/klijnsma-gemeenten-moeten-weigeringen-individueel-toetsen en http://www.vng.nl/onderwerpenindex/sociale-zaken/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/klijnsma-geen-uitsluitinggronden-in-schuldhulpverlening