2015 Sociale Alliantie: “De lokale solidariteit getoetst”

De Sociale Alliantie ondersteunt plaatselijke groepen in de anti-armoedebeweging. Dat doen we onder meer door een voorjaarsactie in de richting van de lokale politiek. Mei is onze actiemaand voor lokale solidariteit. Daarom hebben we samen met de achterban een petitie opgesteld met mogelijkheden die gemeenten hebben om de armoede onder hun inwoners te bestrijden. Met alle nieuwe taken die gemeenten nu hebben, is het actueler dan ooit om te zorgen dat daarbij een goed armoedebeleid en een optimale lokale solidariteit worden gewaarborgd. De petitie biedt daarvoor nuttige handvatten, met 10 belangrijke punten voor beleid.

De petitie gaat over goed beleid op de volgende punten:

1. Respectvolle bejegening
2. Collectieve gemeentelijke zorgverzekering
3. Maatschappelijke participatie van kinderen
4. Individuele inkomenstoeslag
5. Goede schuldhulpverlening en maximale kwijtschelding
6. Ondersteuning maatschappelijke initiatieven
7. Integraal beleid
8. Werkende armen
9. Bijstand vervanging kapotte apparaten
10. Ruimere mogelijkheden voor garantiebanen en emplooi in onbetaalde arbeid

Bron: http://www.socialealliantie.nl/index.php/lokale-aanpak/de-lokale-solidariteit-getoetst