2015 Sociale Dienst: Steeds meer sociale diensten werken samen.

Grof geschat zal over twee jaar tot 70% van de gemeenten samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet. Bijvoorbeeld in de vorm van een intergemeentelijke sociale dienst, een herindeling of een ambtelijke fusie. Daarnaast verwacht Divosa dat het aantal gemeenten (nu 11%) dat ervoor kiest om ‘werk en inkomen’ te fuseren met het sw-bedrijf verder zal toenemen.

Bron: http://www.stichtingclip.nl/html/nieuwsbrief/nr107/leesmeer02.php