2015 Straatjurist

Voor dak- en thuisloze Amsterdammers is er een juridisch steunpunt.

Deze beantwoorden vragen over bijvoorbeeld:

• boetes voor overtredingen, bijvoorbeeld: slapen in het openbaar, wildplassen

• uitkeringen

• zorgverzekeringen en zorg

• beheer van financiën door de FIBU

• woonrecht en opvang

• instanties die u van het kastje naar de muur sturen

• geen (juiste) papieren hebben

Bron: http://straatjurist.nl/