2015 Video ( Human, Het Filosofische Kwintet en Piketty)

Omschrijving: Als de stelling van Piketty klopt dat ongelijkheid tussen arm en rijk toeneemt, dat inkomsten uit vermogen de inkomsten uit arbeid overvleugelen, is dat dan een probleem? En als het een probleem is: hoe lossen we dat op? Als zijn opvatting juist is dat de economie zich al decennialang ten onrechte als een exacte wetenschap heeft gedragen, die ook decennia lang ten onrechte de toenemende ongelijkheid van een rechtvaardiging heeft voorzien, wat is dan nog de waarde van economie als wetenschap?

Bron: http://www.human.nl/speel.VPWON_1244748.html