2015 Video (Wij zijn het zat,…. over de onderklasse die ontstaat. 2014)

Financiële crises, banken overeind houden, verzet, bonussen, … Tegenlicht uitzending 2013

Omschrijving: Maatschappelijke verzet tegen de huidige gang van zaken is er nauwelijks, waarom is dit en is er hoop op verandering?

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=1aTtHH32Ycc