2015 VN-kinderrechtencomité : de Nederlandse regering bij het Kinderrechtencomité

Op 27 mei 2015 vond de zitting van de Nederlandse regering bij het Kinderrechtencomité van de

Verenigde Naties (VN) in Genève plaats. Tijdens deze zitting sprak het VN-Kinderrechtencomité

met een delegatie van de Nederlandse regering over de naleving van kinderrechten in Nederland.

Naast de regeringsdelegatie waren ook vertegenwoordigers van het Kinderrechtencollectief en een

jongerendelegatie als toehoorders bij de zitting in Genève aanwezig. Op 10 juni 2015 publiceerde het VN-Kinderrechtencomité, op basis van het 69ste rapportageproces van de Nederlandse regering over de kinderrechtensituatie in Nederland, de Concluding Observations and Recommendations aan de Nederlandse regering.

De Concluding Observations and Recommendations aan Nederland: een beknopte samenvatting

Het VN-kinderrechtencomité stuurde in totaal 68 bevindingen en aanbevelingen aan de Nederlandse

regering. Hieronder volgt een beperkte greep uit deze lange lijst. Het VN-Kinderrechtencomité maakt zich

bijvoorbeeld zorgen over:

de decentralisatie van de jeugdzorg: Het Comité wijst op de risico’s van de decentralisatie en de

bezuinigingen die er mee gepaard gaan;

de situatie van vreemdelingenkinderen: Het Comité stelt dat er in asielprocedures onvoldoende

rekening wordt gehouden met het belang van het kind en benadrukt dat het belang van het kind

voorop moet staan;

het grote aantal kinderen in Nederland dat slachtoffer is van kindermishandeling: Vooral de

stijgende aantallen kinderen die verwaarloosd worden of getuige zijn van huiselijk geweld,

maar ook het aantal kinderen dat in instellingen of pleeggezinnen woont en seksueel misbruik

meemaakt;

jongeren die deelnemen aan Veiligheid en Vakmanschap-opleidingen die hen voorbereiden op een

baan in het leger: zij worden onderworpen aan harde mentale en fysieke trainingsmodules die

mogelijk schadelijk zijn voor hun gezondheid en ontwikkeling: Het Comité draagt de regering op om

ervoor te zorgen dat dit soort praktijken niet kunnen voorkomen en roept op tot een regelmatige

controle van deze opleidingen.

Het VN-kinderrechtencomité spoort de Nederlandse regering onder meer aan:

om te zorgen voor voldoende beschikbare plaatsen in het reguliere onderwijs, ook voor kinderen

met een beperking;

maatregelen te nemen om overplaatsingen van kinderen in de pleegzorg te voorkomen;

te regelen dat kinderen in het Caribische deel van het Koninkrijk dezelfde rechten genieten als

kinderen in Europees Nederland;

het derde Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag over een klachtenprocedure te

ratificeren.

Bron: http://www.kinderrechten.nl/images/16/471.pdf