2015 Vreemdelingenwet 2000 (wijziging)

Op 1 januari 2015 treedt de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (132e wijziging) in werking. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de bevoegdheid die in artikel 6.5, vijfde lid, Vb is neergelegd, om andere gevallen aan te wijzen waarin het inreisverbod als bedoeld in artikel 66a Vw om humanitaire of andere redenen achterwege wordt gelaten dan wel wordt opgeheven. In het nieuwe artikel 6.6 VV wordt geregeld wanneer aangenomen kan worden dat van een dergelijk geval sprake is.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-36706.html