2015 Wmo-raad naar Adviesraad Sociaal Domein

Wmo-raden bezinnen zich op hun koers, hun rol en hun taken. Er gebeurt immers veel rond Wmo-raden wat vraagt om een andere invulling van hun adviesrol. Zo kan het werkterrein en de samenstelling van Wmo-raden veranderen doordat de Wmo zich nu richt op een brede groep burgers maar ook door de toenemende regionale samenwerking van gemeenten enerzijds en de ontwikkeling van de sociale wijkteams anderzijds.

Bron: http://www.stichtingclip.nl/html/nieuwsbrief/nr107/leesmeer02.php