2016 Actie tegen armoede

Voorjaarsactie 2016

De Sociale Alliantie biedt plaatselijke groepen en gemeenteraadsleden materiaal aan om de gemeente te stimuleren een goed armoedebeleid te voeren. Rond vier speerpunten worden beleidsaanbevelingen gedaan en worden vragen gesteld om meer inzicht in het beleid te krijgen.

De vier speerpunten zijn:

  • Een stimulerende uitvoering van de participatiewet om mensen meer ruimte te geven voor eigen initiatief

  • Het ondersteunen van kinderen die moeten opgroeien in een situatie van armoede

  • Het aanpakken van problematische schulden door schulden op te kopen en door eerder gebruik te maken van wettelijke schuldsanering

  • Een ruime collectieve zorgverzekering voor minima met onder meer een verzekering van het eigen risico

http://www.socialealliantie.nl/index.php/lokale-aanpak/voorjaarsactie-2016