2016 Armoede daalt, maar hoe lang nog?

NEDERLAND Het goede nieuws: de armoede in Nederland is sinds 2013 gedaald. Het slechte nieuws: de daling zet niet door. In 2017 stijgt het aantal armen zelfs weer licht, verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Armoede in Nederland’, dat vandaag verschijnt.

  • © Trouw/SCP.

Met deze dubbele boodschap kan het rapport, bij de verkiezingscampagnes, zowel het kabinet als oppositiepartijen van munitie voorzien. Regeringspartijen kunnen erop wijzen dat Nederland economisch weer uit het dal is gekrabbeld en dat ook de armoedecijfers zijn verbeterd. Het aantal armen liep sinds 2008 fors op, tot het in 2013 piekte met 1,25 miljoen armen (7,9 procent van de bevolking). Sindsdien is het gedaald naar 1,12 miljoen armen nu: 7 procent van de bevolking.

Prachtig – maar met het huidige beleid zet die daling niet door, kunnen oppositiepartijen daartegenover stellen. In 2017 komen er volgens het SCP juist weer meer armen bij, het aandeel gaat dan naar 7,1 procent. Bovendien: er zijn nog altijd veel meer armen in Nederland dan vóór de crisis het geval was.

Het SCP houdt een slag om de arm. De meest recente cijfers gaan tot en met 2014. Voor de jaren daarna hebben de onderzoekers schattingen gemaakt, onder meer door naar de koopkracht te kijken. Voor 2017 kan het beeld nog veranderen, zegt onderzoekster Stella Hoff. Het kabinet kondigde rond Prinsjesdag extra maatregelen aan om de koopkracht te verbeteren van mensen met een uitkering of een pensioen. Die zijn niet meer meegenomen door het SCP. Mogelijk, zegt Hoff, dat die maatregelen de lichte stijging in 2017 kunnen voorkomen.

  • De armoedegrens is 1063 euro per maand voor een alleenstaande.

Armoedegrens
Wanneer ben je arm? Het SCP kijkt naar inkomen: kun je daarmee voorzien in basisbehoeften, plus een minimale vorm van ontspanning en sociale participatie? Dit is het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium’. De armoedegrens is 1063 euro per maand voor een alleenstaande. Voor huishoudens met meer personen ligt die grens hoger.

Het rapport gaat in op specifieke groepen. Ook dat kan voor de campagnes van belang zijn. Zo hebben vooral mensen in de bijstand het moeilijk. Van de bijstandontvangers leefde in 2014 45 procent onder de armoedegrens. De twee jaar ervoor was dat weliswaar nog iets meer, maar wie terugkijkt naar de situatie van vóór de crisis, ziet dat armoede is opgerukt aan de onderkant van het sociale vangnet. In 2007 ging het nog om 34 procent.

Of neem armoede onder niet-westerse migranten. Bijna 19 procent van hen leeft in armoede, terwijl dat bij autochtone Nederlanders nog geen 5 procent is. Marokkanen zijn het armst (22 procent).

Kans op armoede neemt af met de leeftijd. Kinderen zijn het kwetsbaarst: 12 procent leefde in 2014 in armoede. Ouderen zijn het minst vaak arm: 3 procent. Dat is ook niet toegenomen de afgelopen jaren. Mensen van boven de 75 zijn zelfs minder arm geworden.

De meeste armen wonen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daarna volgt Groningen. Het noordoosten is nadrukkelijk armer dan de rest van het land. Van de 83 armste gemeenten ligt bijna de helft in Friesland, Groningen of Drenthe.

http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4384232/2016/09/27/Armoede-daalt-maar-hoe-lang-nog.dhtml