2016 ‘Armoede in Rotterdam neemt toe’

In enkele oude stadswijken van Rotterdam neemt de armoede eerder toe dan af. De gebiedscommissie Noord slaat alarm op basis van eigen veldonderzoek.

In een ongevraagd advies aan het stadsbestuur en de gemeenteraad dringt de wijkadviesraad in Noord (vijftien leden) unaniem aan op maatregelen. ,,Ook in Noord betalen mensen de prijs voor de bezuinigingen van dit college op het armoedebeleid”, constateert vicevoorzitter Theo Coskun (SP). ,,En daarmee vormen wij geen uitzondering in deze stad.”

“Ook in Noord betalen mensen de prijs van de bezuinigingen op het armoedebeleid”

Theo Coskun (wijkraad Noord)

 

Uit het wijkprofiel komt een ontluisterend beeld naar voren. Balanceerde in 2014 nog één op de vijf inwoners van Noord (51.770 inwoners) op of rond de armoedegrens, twee jaar later is dat aantal opgelopen tot één op de vier. Groot blijken de problemen vooral in de Agniesebuurt en het Oude Noorden, met respectievelijk 24 en 28 procent van de huishoudens die dagelijks worstelen om het hoofd financieel boven water te houden.

Dat ligt fors boven het Rotterdamse gemiddelde van 19 procent, zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau dat onlangs vaststelde. Van alle huishoudens in Noord leeft ruim één op de tien inwoners van een uitkering. In totaal telt Noord 5350 huishoudens met een inkomen onder 110 procent van het sociaal minimum: 9090 inwoners, van wie 2120 kinderen. De gebiedscommissie Noord verstaat onder armoede dat ‘burgers een ontoereikend inkomen hebben om hun vaste lasten te betalen’.

Schaamte
,,Achter veel voordeuren is sprake van heel veel leed”, zegt Coskun. Met zijn collega-commissieleden voerde hij de afgelopen maanden gesprekken met onder meer de politie, de Voedselbank en buurtwerkers. Schaamte en het besef dat ‘het al te laat is’ verhinderen dat armen hulp zoeken. Als hulpverleners in actie komen, is de financiële ellende vaak al niet meer te overzien.

Noord pleit dan ook voor meer samenwerking tussen de hulpinstanties én preventieve voorlichting aan kinderen. ,,Financiële educatie helpt met het doorbreken van de zogenoemde erfelijkheid van armoede”, schrijft de commissie.

Het college (Leefbaar, D66 en CDA) heeft fors bezuinigd op het armoedebeleid: zo’n 15 miljoen euro per jaar. Tot woede van de linkse oppositiepartijen, die tevergeefs aandrongen op compensatie.

http://www.ad.nl/rotterdam/armoede-in-rotterdam-neemt-toe~a0d13368/