2016 ‘Armoede in Rotterdam verdient extra aandacht’

In de hoop opnieuw leider van de PvdA te worden, gaat Diederik Samsom vandaag in Rotterdam-Delfshaven het debat aan met zowel leden als niet-leden.

Zijn campagne luistert naar de veelzeggende naam Doorknokken! en voert Diederik Samsom (45) vandaag naar Rotterdam. ,,Een stad waar de zittende coalitie ronduit bizarre keuzes maakt”, zegt de kandidaat-lijsttrekker van regeringspartij PvdA. Na Rotterdam bezoekt hij Spijkenisse en Dordrecht.

Zijn boodschap in buurthuis Pier 80 zal aan duidelijkheid niets te wensen overlaten, benadrukt Samsom desgevraagd. ,,Ik blik niet alleen terug op de afgelopen vier jaar kabinetsbeleid, maar ik blik vooral vooruit en hoop daarnaast op inbreng vanuit de zaal. De grootste opdracht ligt voor ons.”

Hoewel de economie weer is aangetrokken, profiteert nog lang niet iedereen mee van de opleving, constateert Samsom. ,,Rotterdam kan daar – helaas – over meepraten: een stad waar nog altijd te veel kinderen opgroeien in armoede. Terwijl elders in Nederland dat percentage daalt, neemt het in Rotterdam nog altijd toe. Dat is zorgelijk en verdient extra aandacht.”

Een schuldige voor het ‘onevenwichtige beleid’ is snel gevonden. Samsom: ,,De coalitie in Rotterdam (Leefbaar, D66 en CDA, red.) bezuinigt 25 miljoen euro op het armoedebeleid. Dat is ongekend; men steekt het geld liever in lantaarnpalen dan in mensen. Vanuit Den Haag valt weinig te ondernemen tegen dit lokale afbraakbeleid.”

Kritiek
Toch zijn het, ook in Rotterdam, met name ook zijn kiezers die zich ‘gepakt’ voelen door de landelijke bezuinigingen van het VVD-PvdA-kabinet. Samsom pareert die kritiek. ,,Wij hebben dit land met opgeheven hoofd uit de crisis getild. In 2012 stond Nederland er slecht voor. Toen we op het bordes stonden, steeg de werkloosheid met 20.000 per maand. Nu daalt de werkloosheid met datzelfde aantal. Op die weg moeten we voort.”

Wat dat voor Rotterdam concreet betekent? ,,Investeren in vakonderwijs bij de twee grote mbo’s Albeda en Zadkine. Rotterdam is als havenstad daarnaast uitermate geschikt als aanjager van nieuwe technologie.”

Een van zijn grootste supporters, burgemeester Ahmed Aboutaleb, doet niet mee aan de PvdA-lijsttrekkersverkiezing, loyaal als hij is aan Samsom. ,,Ahmed is de belichameling van de kracht van de PvdA.”

http://www.ad.nl/rotterdam/armoede-in-rotterdam-verdient-extra-aandacht~ae98fd41/